Mis on kordumatu tunnus?

Kordumatut tunnust, mis kujutab endast unikaalset tähtnumbrilist koodi, on võimalik kasutada iga tubakatoodete tarbijapakendi või koondpakendi tuvastamiseks. Kordumatut tunnust on võimalik hankida digitaalsel kujul tellimisportaali kaudu.