Skip to main content
ID ISSUER

ID ISSUER Uus vahend tubakatoodete jälgimiseks

ID ISSUER on tõendatud lahendus ELi õigusaktidel põhinevate teenuste jaoks. Tubakatoodete direktiiv (TTD) reguleerib tubakatoodete tootmist, pakendamist ja müüki. Uue TTD kohaselt peavad tootjad, importijad ja jaemüüjad võtma 20. maiks 2019 kasutusele uue tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi.

Mis tingis TTD?

Ebaseadusliku kaubandusega võitlemiseks näeb ELi tubakatoodete direktiiv (2014/40/EL) ette kogu ELi hõlmava tuvastamis- ja jälgimissüsteemi rakendamise tubakatoodete seaduslikus tarneahelas (artikkel 15) ja turvameetmete süsteemi, mis aitaks tuvastada ebaseaduslikke tooteid (artikkel 16).

Miks seda tehti

Ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise tõttu kaotavad ELi liikmesriigid igal aastal miljonite eurode väärtuses maksutulu. Ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise ulatust on äärmiselt keeruline mõõta, kuid ELi riigid kaotavad ebaseadusliku kauplemise tõttu tollimakse hinnanguliselt u 11,1 miljardit eurot aastas [1]. Ebaseaduslikku tubakatoodetega kauplemist on peetud ka organiseeritud kuritegevuse üheks peamiseks tuluallikaks.

Kes peab nõudeid järgima

Kõik tarneahela osalised alates importijast/tootjast kuni viimase ettevõtjani enne esimest jaemüügipunkti.

Millal tuleb valmis olla

Nii tuvastamis- ja jälgimissüsteem kui turvaelemendid peavad olema valmis 20. maiks 2019 sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbeks ning 20. maiks 2024 kõigi teiste tubakatoodete (sigarid, sigarillod ja suitsuvabad tubakatooted) tarbeks.

Leidke oma küsimus

No questions matching current filter
Liidestevaheline suhtlus

Integreerimisjuhend

Integreerimisjuhend on dokument, mis kirjeldab andmeliideseid (API-d) ja nende kasutamist. See on mõeldud ettevõtjatele, kes suhtlevad ID Issueri süsteemiga andmeliideste, mitte ainult graafilise kasutajaliidese (GUI) kaudu. Seda nimetatakse süsteemidevaheliseks andmevahetuseks. Sealt leiate vajalike API-de üksikasjaliku kirjelduse ning nende rakendamise, autentimise ja kasutamise juhised.

Integreerimisjuhend
ID Issuer

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend on mõeldud ID Issueri süsteemi, eelkõige graafilise kasutajaliidese (GUI) lõppkasutajatele: tubakatoodete tootjad, importijad, hulgi- ja jaemüüjad, kes on komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/574 kohaselt kohustatud ID Issueri süsteemi kasutama.

Kasutusjuhend ettevõtjatele Kasutusjuhend

Ei leidnud vastust oma probleemile?

Esitage küsimus

ID Issuer üldtugi:

ID Issueri arveldusega seotud küsimused:

Lepinguid puudutavad küsimused:

Pressipäringud:

support@idissuer.ee

invoicing@idissuer.ee

contract@idissuer.ee

press@idissuer.ee

ID Issuer üldtugi:
support@idissuer.ee

ID Issueri arveldusega seotud küsimused:
invoicing@idissuer.ee

Lepinguid puudutavad küsimused:
contract@idissuer.ee

Pressipäringud:
press@idissuer.ee

Võtke meiega ühendust E–R kella 08.00–17.00

+421 800 222 921

ID ISSUER

ID ISSUER Tootja All Soft Corp

Me oleme pühendunud maksude kogumisega seotud probleemide lahendamisele, tehes seda kõige nutikamal viisil, uusima tehnoloogia ja professionaalse meeskonnaga.

AllSoftCorp.com