Skip to main content

Mis on kordumatu tunnus?

Kordumatut tunnust, mis kujutab endast unikaalset tähtnumbrilist koodi, on võimalik kasutada iga tubakatoodete tarbijapakendi või koondpakendi tuvastamiseks. Kordumatut tunnust on võimalik hankida digitaalsel kujul tellimisportaali kaudu.