Skip to main content

Kuidas teie süsteem haldab ettevõtjate kasutajaid?

Kavandatud lahenduse turvalisust kaitseb sisemine autentimis- ja volitamismoodul. See moodul kindlustab, et juurdepääs.

ID Issueri süsteemile on ainult volitatud isikutel ja süsteemidel. Autentimine ja volitamine on vajalik nii kasutajaliidese kui ka tehnilise integreerimise jaoks API või muu sidekanali kaudu. Iga ettevõtja igal volitatud kasutajal on isiklik kasutajakonto.