Skip to main content

Kuidas te lahendasite tootekoodi probleemi?

Iga tootekood koosneb (vastavalt artikli 8 punktile 1c) neljast tähemärgist, sh numbrid, väike- ja suurtähed. Kavandatud lahendus kasutab üht otsingutabelit nõutud andmete otsimiseks tootekoodi alusel.