Skip to main content

Koondpakendi kordumatu tunnus sisaldab koondpakendi komplekteerinud asutuse tunnuskoodi.

Spetsifikatsiooni alusel väljastatud koodi pikkus on 9 tähemärki. Asutuse kood koosneb 5-märgilisest ID Issueri eesliitest ja 3-märgilisest koodist. ID Issueri genereeritud kordumatud tunnused ei sisalda ajatemplit. Ajatempli lisab ettevõtja. Täiendavad üksikasjad on esitatud ID Issueri tehnilises kirjelduses.