Skip to main content

Kas teie süsteemis salvestatud andmed (nt konfidentsiaalsed äriandmed ja isikuandmed) on piisavalt kaitstud lekete eest?

Meie lahendus vastab isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele kõigis osades: protsessi seaded, tarkvaravahendid ja taristu.
Tarkvaralahendus toetab kõiki kohustuslike isikuandmete kaitse üldmääruses ette nähtud funktsioone (sh pseudonümiseerimine, juurdepääsuõigus, kustutamisõigus, andmed töötlustoimingute kohta jm). Isikuandmete kaitse üldmääruses nõutud funktsioonid on kasutusel. Juurdepääs isikuandmetele ja nende töötlemine on lubatud ainult vastavate kasutusõigustega autenditud kasutajatele.